Pawiwahan Walimatul 'Ursy

Aldia & Rendy

Banjarnegara | 22.01.2023

Nambut Silaning Akrami

“Mugi-mugi Allah tansah paring berkah dhumateng penganten kekalih ing wekdal bingah lan tansah paring berkah ing wekdal sisah, saha mugi-mugi Alloh nyawijiaken penganten kekalih ing kesaenan”
(HR. Abu Dawud no. 2130)

Pinanganten Putri Lan Kakung

Aldia Aning Putri

Putri
Bpk. Sutaryono & Ibu Nurnaningsih
Depok, Bawang, Banjarnegara

Aldia

Rendy

Rendy Kurnia Wardani

Putra
Bpk. Suroyo Budhi Wardoyo & Ibu Masriyah
Bondolharjo, Punggelan, Banjarnegara

Titi Laksananing Acara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Kanthi nyuwun berkahing Gusti Allah ingkang Maha Asih, Ing pangangkah kawula sagotrah badhe anglaksanaken pawiwuhan dhaup saha syukuran kula :

Ijab Qobul

Ahad Pon, 22 Januari 2023

Wanci Tabuh : 09:00 Enjing

Menggah Titi Wancanipun

Jam 01.00 Siang - Ngantos Rampung

Wonten ing Gedung AL Awwabien
Desa Depok RT 04 RW 01, Kec. Bawang Kab. Banjarnegara

*Nyuwun agunging pangaksami mboten nampi rawuhipun tamu wonten ing griya pinanganten kekalih.

Witing Tresno

Mbangun kromo ingkang satuhu, boten cekap bilih ngagem sepisan roso katresnan. Hananging butuh pirang pirang katresnan lumeber ning pasangan uripmu siji kui.

Itung Mundur Acara

  • 00Dina
  • 00Jam
  • 00Menit
  • 00Detik

Ucapan

Kirim do'a lan ucapan kagem temanten kekalih

Amplop Digital

Satuhu damel bombong lan bingahing manah kulo sagotrah, Bapak/Ibu, Sedherek kesdu dawuh anesteni saha paring donga pangestu dhateng penganten kekalih.

Atur taklim kulo:

Aldia & Rendy

Aldia Rendy 05
Aldia & Rendy
Kangge Bpk/Ibu/Sedherek:
Digital Invitation